Главная Загальна програма конференції
Печать E-mail

Пленарне засідання

П'ятниця, 12 травня, 10:00-11.30

Сесія ZOOM

1. Вступне слово

Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури,

д.е.н., проф. П. М. Куліков

4. Привітальне слово з Казахстану.

Science and Innovation Astana IT University, Kazakhstan, Dr. Sc., prof. A.А. Biloshchytsky

2. Inspirational project management in the circular economy environment

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , Київський національний університет будівництва і

архітектури, к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва, PhD А.В. Пузійчук

3. Phronetic project managemnt

Kiev National University of construction and Architecture, Honor professor,

Dr. Sc., prof. Hiroshi Тanaka

4. Управління проєктами в екстремальних умовах

Азербайджанская Ассоциация Управление Проектами,

д.т.н., проф. И. А. Бабаєв, Київський національний університет будівництва і архітектури, Дж. И. Бабаєв


Пленарне засідання( продовження)

П'ятниця, 12 травня, 11:45-13.00

Сесія ZOOM

5. Управління проєктами у сучасному Bani-світі

Наукова школа “Управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем в епоху економіки знань” VARIORUM, 
д.т.н., проф. О.М. Медведєва О.М.,  д.т.н., проф. О.В.Россошанська , д.т.н., проф. В.А.Рач 

6.Управління проєктами на основі даних для світу, що постійно змінюється

Компанія ГіГаКлауд ,д.т.н, проф. Д.В. Лук'янов

7. Управління програмами та проєктами енергозбереження при відновленні промислового сектору в післявоєнний період

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» ,
д.т.н., проф. Є.А. Дружинін


Секція 1: “ Глобальні тренди у розвитку методології управління проектами

Модератори: д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , д.т.н., проф. І.В. Чумаченко

П'ятниця , 12 травня, 13:00-14.30

Сесія ZOOM


1. Інноваційні механізми програм розвитку девелоперської компанії на основі проактивного стратегичного управління

Генеральний директор КАН-Девелопмент Г.А.Мурованський

2. Дослідження надійності в проєктах розгортання інформаційних систем в хмарному середовищі

КНУ ім. Т. Шевченка, к.т.н., проф. В.В. Морозов,

3. Ризико-орієнтоване управління проектами наукових досліджень закладів вищої освіти

Одеський національний морський університет, к.е.н. , доц. Самойловская В.П.

4. Аgile philosophy as the basis of effective communications in the implementation of international projects for the restoration of Ukraine

Київський національний університет будівництва і архітектури, к.т.н. О.М. Шаровара, 

Національний університет "Чернігівська політехніка", д.т.н., проф. М.С. Дорош, М.М. Войцеховська

5. Вплив руйнівників в процесі комунікації на роботу проекто орієнтованої організації

Київський національний університет будівництва і архітектури, В.В. Концевий

6. Inspirational project governence into the circular economy environment

Київський національний університет будівництва і архітектури,

д.т.н., доц. Козир Б.Ю., д.т.н., проф.. Д.А. Бушуєв, д.е.н., проф. О.А. Бондар,

д.т.н.,проф. Н.С. Бушуєва,

7.Моделі підвищення ефективності системи управління автотранспортним підприємством з використанням

автоматизованої системи моніторингу впливу на навколишнє середовище.

КНУ ім. Т. Шевченка,, к.т.н, доц, О.Г.Тімінський, к.е.н., доц. А.С. Коломієць,

О.С. Цеслів, Національний транспортний університет, к.т.н.,доц. С.В. Коломієць

8. Розробка підходів синергетичного спілкування компонентів в межах синкретичної методології управління проектами розвитку .

Київський національний університет будівництва і архітектури, А.В. Івко

Секція 2. Круглий стіл «Післявоєнна відбудова України»

Модератори: Бондар О.А., Бушуєв С.Д.

П'ятниця, 12 травня, 14:45-16.00

Сесія ZOOM

1. Відкритий мікрофон

2. Проектно-орієнтоване відновлення та розвиток територій України у повоєнний період

Національний технічний університет "Дніпровська Політехніка",

д.т.н., проф. В.М. Молоканова

3. Драйвер енергонезалежності та побудова шляхів реалізації інноваційних проектів та програм

на основі «Створення енергетичного кластеру Чорнобильської АЕС»

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», С.П Грицкевич,

Київський національний університет будівництва і архітектури, Г.І. Комишова

4. The role of scalable and agile software development

СумДУ, О.В. Псарьов

 

Секція 3. «Дигіталізація суспільства як драйвер інноваційного розвитку»

Модератори: Рач В.А., Бушуєв С. Д.

П'ятниця, 12 травня, 16:15-17.30

Сесія ZOOM


1.Моделі лідерських компетенцій в процесі формування проєктних команд в системі цивільного захисту

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, О.І. Ковальчук

2. Machine learning of inspirational project management in the circular economy environment

Київський національний університет будівництва і архітектури,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв, І.О.Лук’янчук, В. О. Калюжний, М. А. Полтавцев


П’ятниця, 12 травня, 17:45-18.00

Сесія ZOOM

Дискусія та відкритий мікрофон

Керівник – д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.

1.Загальна дискусія “Розвиток наукових досліджень з управління проєктами в умовах поствоєнної розбудови та відновлення України

2. Заключне слово Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв

 


  

 

Завантажити інформаційний лист
Завантажити анкету реєстрації