Главная Общая программа конференции
Печать E-mail

  

 

                                                                                                    Программа конференции 
                                                                                                                

 

Пленарне засідання

П’ятниця, 17 травня, 10:00-11.30

Ауд.466

 


1. Вступне слово

Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури,

д.е.н., проф. П. М. Куліков

2. Оцінка патернів компетенцій застосування гнучких методологій управління проектами

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , д.т.н., проф. Н.С. Бушуєва

3. Success in projects through collaboration of individuals, organisations and societies

Chairman of IPMA, Reinhard Wagner 

4. Гармонійний підхід щодо управління хаосом та порядком в проектах розвитку

“Управління інноваційним розвитком соціально-економіних систем в епоху економіки знаннь” д.т.н., проф. В.А. Рач, д.т.н., проф. О.М. Медведєва,
д.т.н., проф. О.В. Россошанська

5. Artificial Intelligence in Project Management

Gazi University, Faculty of Technology, Electrical-Electronics Department, Tashkent Building, Teknikokullar, Ankara, Turkey. Prof. Dr. Cetin Elmas

6. Управління інноваційними проектами щодо спрощення торгівлі у сучасному світі

 Азербайджанская Ассоциация Управление Проектами,

д.т.н., проф. И. А. Бабаєв, Дж. И. Бабаєв

7. Першій досвід перекладу європейського стандарту РМ² щодо управління проектами в Республіці Білорусь: ретроспектива 

ИООО "Капш Телематик Сервисиз", О.В. Сокол

МИПК и ПК Білоруський Національний технічний  університет,

к.т.н, проф.  Д.В. Лукьянов

8. Немарківська математична модель оптимізації портфелю проектів для планового періоду

Національний технічний  університет "Харківський політехнічний інститут",

д.т.н., проф. І.В. Кононенко, "Sigma Software", A.С. Корчакова

9. Education in Project Management - international, digital and project-based

Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Germany, Dr. Sc., prof. Carsten Wolff

 

Секція 1: “Ключові тренди в розвитку управління проектами умовах очікування глобальних змін

Модератори: д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , д.т.н., проф. І.В. Чумаченко 

П’ятниця, 17  травня, 11:45-13.00

Ауд. 466

 

1.Моделювання процесу формування сталого портфелю проектів

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н., проф. І. В. Чумаченко, к.т.н., доц. І. М. Кадикова

ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»

С. О. Ларіна

2. Перший галузевий стандарт щодо управління проектами в будівництві в Республіці Білорусь: проблеми створення та можливості для галузі

РУП "Белстройцентр", І.О. Колеснікова

МИПК и ПК Білоруський  Національний технічний  університет,

к.т.н., проф.  Д.В. Лукьянов

3. Семіотика систем управління проектами та програмами в умовах змін

Київський національний університет будівництва і архітектури,

д.т.н., проф. В Б. Яковенко, к.т.н., доц. М.М. Куценко

4.Ключові аспекти та організаційна структура менеджменту дунайської стратегії в умовах глобальних змін
Національний університет "Одеська морська академія" , д.т.н., доц. В.І. Чимшир

5. Перший досвід реалізації проектів, налаштованих на реалізацію концепції
"Індустрія 4.0 в Республіці Білорусь

Національний координатор проекту "Институциональное развитие и поддержка политики по модернизации предприятий - производителей компонентов для автомобильного сектора в Республике Беларусь", Юлія Книга

Консалтинговая группа ИМАКОН Сергій Готин

МИПК и ПК Білоруський  Національний технічний  університет,

к.т.н., проф.  Д.В. Лукьянов

6. Особливості застосування ціннісного підходу до проектів реінжинірингу будівельних компаній в умовах нових глобальних змін

Київський національний університет будівництва і архітектури, А.В.Пузійчук

7. Дослідження перспективних напрямів застосування методології управління проектами у розвитку громад

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління, д.т.н., проф. В.М. Молоканова

8. Експерименти в проектному менеджменті

Мережа магазинів ЄВА, керівник проектного офісу, к.т.н. О.О. Климчук

 

Секція 1: “Ключові тренди в розвитку управління проектами умовах очікування глобальних змін

(Продовження)
Модератори: д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , д.т.н., проф. І.В. Чумаченко 

П’ятниця, 17 травня, 14:00-16.00

Ауд. 466

 

1. Формування архітектури програми безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту

Національний транспортний університет,  д.т.н. проф. В.О. Хрутьба, Д.С. Нєвєдров 2.Управління потрфелем проектів на основі метрик та показників ефективності

АТ "Креді Агріколь Банк", директор департаменту проектного та процесного управління інформаційних технологій В.В. Остахов

3. Ілюзії контрактора

Freelance Project and Contract Management Expert, к.е.н. Г.А. Литвинченко

4. Проактивне управління розвитком суб'єктів господарювання

Національний університет «Львівська політехніка», к.е.н., проф, Р.В. Фещур,

к.е.н. С.В. Шишковський

5.Конвергентність управління знаннями в мультинаціональних проектах- шлях до успіху

Київський національний університет будівництва і архітектури, О.М. Шаровара

6. Проблеми формування портфелю проектів енергозбереження на металургійних підприємствах

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» ,
д.т.н., проф. Є.А. Дружинін, ПрАТ «Дніпроспецсталь», к.т.н. С.Г. Кійко

 7. Business intelligence as a backbone of knowledge system implementation

Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Bachelor of Math, Mikhridinova Nargiza, Mikhaylova Ekaterina

8. Мanagement of information protection prospects on the basis of cyber-physical systems

Київський національний університет будівництва і архітектури,

 к.т.н., доц. М.І. Цюцюра

 9.Особливості управління гіпердинамічними проектами

Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,

к.т.н., доц. І.М. Флис

 

Секція 1: “Ключові тренди в розвитку управління проектами умовах очікування глобальних змін

(Продовження)
Модератори: д.т.н., проф. Бушуєв С.Д., д.т.н., проф. Чумаченко І.В.

П’ятниця, 17  травня, 16:15-17.45

Ауд. 466

1. Excellence Sustainable Business Projects Model

Fachhochschule Dortmund, Germany, Luis Montenegro Lugo

2. Когнітивні моделі імунних механізмів управління проектами

Київський національний університет будівництва і архітектури,

к.т.н., доц. Д.А. Бушуєв, к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва

3. Managing stakeholder expectations concerning the Digital Transformation

Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Ebberg Felix

4. Формування портфеля проектів зменьшення втрат у електричних мережах на основі ощадливого підходу

Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н.,доц. І.А. Ачкасов
 

5. Agile Project Management in Hardware Development

Fh dortmund, b.sc. Rüttger Florian

6. Some aspects of implementation forsite-oriented methodology of strategic management by development programs

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

 к.т.н.  Лд.С. Чернова

7. Сollection of variables proposed to measure the agility of an organization.

Fh dortmund, b.sc. Pavez Fuentealba Miguel Alejandro

8. Управління змістом проекту створення Call-центру в умовах очікування глобальних змін

Київський національний університет будівництва і архітектури,
 к.т.н., доц. О.Б. Лисицін, Б.О. Лисицін

 

Дискусія

Керівник – д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.

 П’ятниця, 17  травня, 17:45-18.00

Ауд. 466

 

Секція 2: " Управління проектами в умовах критичних ризиків та загроз

Модератори: д.т.н., проф. Кононенко І.В., д.т.н., проф. Рач В.А.

  Субота, 18 травня, 09:00-13.00

Ауд. 466

 

1.Міжнародна діяльність, як модернізація освітнього процесу в рамках програм розвитку ЗВО

Сумський державний університет, А.В. Ровна

2. Підвищення рівня безпеки праці на основі проектного та ризик-орієнтованого підходу

Национальный транспортный университет, Р.С. Лисак

3. Управління проектами виробництва рослинницької сільськогосподарської продукції в умовах критичних ризиків

Львівський національний аграрний університет, к.т.н., доц. В.О Тимочко

4. Іnvest as a methodology to provide friendly project environment

Університет економіки та права «КРОК», Fernando Araujo Caldas Pereira

5. “Safety” in the construction project as a process constant of risk management planning

Луганський національний аграрний університет, м. Харків, д.т.н., доц. Т.Г. Фесенко

 

Секція 3: "Цифровізація в Україні та світі в контексті управління проектами

Модератор: д.т.н., проф. Бушуєв С. Д.

  Субота, 18 травня, 14:00-15.00

Ауд. 466

 

  1. Доповіді, дискусія та відкритий мікрофон.

 

Субота, 18 травня, 15:00-16.00

Ауд. 466

 

1.Загальна дискусія “Розвиток наукових досліджень з управління проектами в рамках глобальних трендів”

2. Заключне слово

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

 

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв