Главная Общая программа конференции
Печать E-mail

 

 

 

Общая программа конференции 

Пленарне засідання

П’ятниця, 18 травня, 10:00-11.30

Ауд.466


1.Вступне слово

Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури,

д.е.н., проф. П. М. Куліков

2. Поведінкова економіка в управлінні проектами

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , д.т.н., проф. Н.С. Бушуєва, к.т.н., доц. І.А. Ачкасов

3.Підходи до зниження не-факторів в результатах дослідженнь наук слабкої версії

Наукова школа “Управління інноваційним розвитком соціально-економіних систем в епоху економіки знаннь” д.т.н., проф. В.А. Рач, д.т.н., проф. Медведева Е.М.,

д.т.н., проф.Россошанская О.В.

4. Project Organization and Roles in PM²

Gazi University, Faculty of Technology, Electrical-Electronics Department, Tashkent Building, Teknikokullar, Ankara, Turkey.Prof. Dr. Cetin Elmas

5.Формування баз знаннь в управлінні складними проектами за принципом «Blockchain» технології

Азербайджанская Ассоциация Управление Проектами,

д.т.н., проф. И. А. Бабаєв, Дж. И. Бабаєв

 6.Прорывные компетенции в управлении развитием поведенческой экономики

 Президент Казахстанской ассоциации управления проектами,

д.э.н., проф. М.Х. Хусаинова , к.э.н., С.В. Мурзабекова, Р.А. Сайдуллаев

 

Секція 1: “Ключові тренди в розвитку управління проектами - від раціональної моделі до поведінкової і нейро — економік”


Модератори: д.т.н., проф. С.Д.Бушуєв , д.т.н., проф. І.В. Чумаченко


П’ятниця, 18 травня, 11:45-13.00

Ауд. 466


1.Інформаційна технологія адаптивного управління проектами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н., проф. І. В. Чумаченко, к.т.н., доц. Ю.Ю. Гусєва

2.Формування методології управління портфелем проектів і програм організації
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",

д.т.н., проф. І.В. Кононенко

3. Управління проектами: раціональний та іраціональний підходи до прийняття рішеннь
Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н.,доц.
О В. Веренич

4.Компетентність організації, як складова її поведінки в конкурентному оточенні

Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н., доц. О.С. Войтенко

5.Редукція в задачах дискретної оптимізації

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

д.т.н., проф. С.К.Чернов

6.Трансформація командних ролей в проектах в епоху діджіталізації

МИПК и ПК БНТУ, Беларусь, к.т.н. Д. В. Лукьянов, РИИТ БНТУ, к.т.н. В.А. Сидоров

7. Первый опыт подготовки и сертификации руководителей проектов по стандарту ICB IPMA  в республике БеларусьKapsch Telematic Services FLLC, Беларусь А.В. Сокол

8. Розробка інтегрованої комплексної корпоративної системи управління складними проектами

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.т.н., проф. В.В.Морозов
9.Перспективи застосування інструментів поведінкової економіки у проектному управлінні

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління,д.т.н., проф. В.М. Молоканова


Ділова гра: ”Морський вовк - компетентний Управляючий Проектами”


Керівник – Vladimirs Ivanovs


П’ятниця, 18 травня, 14:00-16.00

Ауд. 466


Опис гри

Буде проводитись змагання в невеликих проектних командах в проектній регаті, аналізуя реальні ситуації з проектів та знаходити необхідні компетенції для виходу з цих ситуацій.

Для того щоб освіжити свої знання о компетенціях зайдіть на https://www.competent.pm/

та скачайте безкоштовну аплікацію, котра допоможе в навігації по морю управління проектами.

Ігра заснована на міжнародном стандарті IPMA ICB4(R) по компетенціях в Управлінні проектами, але попередніх знаннь не вимагає. Ігра дуже інтерактивна , дінамічна та допомагає єднати членів команди.

Приходьте за новими знаннями у свою копілку ігор!


 

Секція 1: “Ключові тренди в розвитку управління проектами - від раціональної моделі до поведінкової і нейро — економік”


Модератори: д.т.н., проф. Бушуєв С.Д., д.т.н., проф. Чумаченко І.В.


П’ятниця, 18 травня, 16:15-17.45

Ауд. 466


1.Розробка інтегрованої комплексної корпоративної системи управління складними проектами

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.ф-м.н. Г.М. Стешенко

2.Оцінювання зносу та вартості будівель при прийнятті рішень щодо управління проектами реконструкції

Державне підприємство “Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідницький інститут авіаційної промисловості”, к.т.н. Р.В. Артюх
3.Застосування профайлінгу задля гармонізації компетенцій стейкхолдерів міжгалузевих проектів

Національна Металургійна академія України, д.т.н., проф. В.О. Петренко

4.Постановка проблеми конвергентного управління знаннями в мультинаціональних проектах

Київський національний університет будівництва і архітектури, О.М. Шаровара
5правління діями артилерійського підрозділу у сучасному загальновійськовому бою

Національна академія сухопутних війск ім. гетьмана Петра Сагайдачного, к.т.н., доц. І.М. Фліс, С.М. Свідерок

6.Міждисциплінарні та мультиагентні проекти як прояв інтеграції цінностей

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

к.т.н., доц. І.А. Осауленко

7.Поведінка систем в умовах сталого розвитку
Національний університет "Одеська морська академія" , д.т.н., доц. В.І. Чимшир

8. Поведінкова економіка та її вплив на імунні механізми проектів та програм

Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н., доц. Д.А. Бушуєв
, к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва

9.Метод підвищення стійкості проактивного управління виконанням проектних дій.

Тернопільський національний економічний університет, д.т.н., проф. А.О. Саченко,

М.З. Домбровський


Дискусія

Керівник – д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.


П’ятниця, 18 травня, 17:45-18.00

Ауд. 466


Секція 2: "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки”


Модератори: д.т.н., проф. Кононенко І.В., д.т.н., проф. Рач В.А.


Субота, 19 травня, 09:00-13.00

Ауд. 466


1.Метод определения качества формирования портфеля экологических проектов(ЭП) на автомобильно-транспортном предприятии (АТП)

харківський національний автомобільно-дорожній університет, Т.Г. Щербакова

2. Маркетінг іноваційних проектів:проблеми та перспективи вирішення

Unternehmensberatung, Deutschland, Dr. Artur Kirchmaer

3.Головні вимоги систем пожежогасіння об'єднаних територіальних громад до конфігурації та змісту проектів їх розвитку

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, к.т.н., Р.Т. Ратушний

4.Стратегія і проекти – інструменти інвестиційного та інфраструктурного розвитку громади
Дніпропетровський центр розвитку місцевого самоврядування, к.т.н., доц. О.М. Гладка

5.Вибір критеріїв для оцінки ефективності проектів безпеки праці

Национальный транспортный университет, Р.С. Лисак

6. Обґрунтування потреби технічних ресурсів у портфелі проектів сільськогосподарського підприємства

Львівський національний аграрний університет, к.т.н., доц. В.О Тимочко

7.Importance of stakeholder communication for project success

Fh dortmund, b.sc. Rüttger Florian

8.Functional perspective in project management

Fh dortmund, b.sc. Pavez Fuentealba Miguel Alejandro

9.Project life-cycle of mining projects

Fh dortmund, b.sc. Mammadov Samir

10.Building a project team candidate’s profile based on the criteria of subjective well-being

Університет економіки та права «КРОК», Osakwe Ikenna

11.Formation of the cost basеline plan for the social-economic portfoliobased on projects’ s-curves

Університет економіки та права «КРОК», Аbdulkadir Кabir

12.Ризик-менеджмент в контексті моделі зрілості управління будівельними проектами

Університет економіки та права «КРОК», Мoхамед Абдулсалам Сієк Алі


Секція 3: " Глобальна дигиталізація и управлінні проектами”

Модератор: д.т.н., проф Бушуєв С. Д.


Субота, 19 травня, 14:00-15.00

Ауд. 466


1. Технологічна зрілість організаційної форми управління проектами металургійного підприємства

Київський національний університет будівництва і архітектури, М.О. Тулупов

2.  Створення інструменту ефективного звязку між працедавцем та проектним менеджером 

Київський національний університет будівництва і архітектури, О.С. Березюк

3. Питання оптимізації вартсті протиризикових заходів проектної підсистеми, що адекватні змінам оперційної підсистеми   

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.т.н., доц. О.Г. Тімінський

4.Підбір організаційної структури управління проекту створення call-центру високотехнологічної компанії

Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н., доц. О.Б.Лисицін, Б.О.Лисицін

5.Підходи до дигиталізації системи управління проектами будівельного холдингу

Київський національний університет будівництва і архітектури, А.В. Пузійчук

6.Підбір ефективної оргструктури проекту територіального розвитку проектно-орієнтованої організації

«Університет економіки та права «КРОК», І.О. Марущак

7.Холістична модель реалізації проектів підвищення енергоефективності муніципальної інфраструктури

Київський національний університет будівництва і архітектури, М.Ю. Шкуро


Субота, 20 травня, 15:00-16.00

Ауд. 466


1.Загальна дискусія “ Розвиток наукових дослідженнь по управлінню проектами в рамках глобальних трендів”

2. Заключне слово

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв