Главная Общая программа конференции
Печать E-mail

 

 

Пленарне засідання

Субота, 15 травня, 10:00-11.30

Сесія ZOOM

1. Вступне слово

Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури,

д.е.н., проф. П. М. Куліков

2. Managing Projects "Infodemic" vs "Pandemic" vs “Panicdemic” System on the COVID – 19 Envirinment

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв

3. Phronetic project managemnt

Kiev National University of construction and Architecture, Honor professor,

Dr. Sc., prof. Hiroshi Тanaka

4. Управління розвитком науково-інноваційного напрямку Astana IT University

Science and Innovation Astana IT University, Kazakhstan, Dr. Sc., prof. A.А. Biloshchytsky

Пленарне засідання( продовження)

Субота, 15 травня, 11:45-13.00

Сесія ZOOM

5. Model of modern sciences transformation and project management

Наукова школа “Управління інноваційним розвитком соціально-економіних систем в епоху економіки знаннь” VARIORUM») д.т.н., проф. В.А. Рач,

д.т.н.,проф. О.М. Медведєва

6. Управління людськими ресурсами в мультипроєктному середовищі

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н., проф. І. В. Чумаченко, к.т.н., доц, Н.В. Доценко

7.Основні вимоги до управління проєктами в умовах пандемії COVID-19

Азербайджанская Ассоциация Управление Проектами,

д.т.н., проф. И. А. Бабаєв, Київський національний університет будівництва і архітектури, Дж. И. Бабаєв

8. Application of the generalized body of knowledge on project portfolio management

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",

д.т.н., проф. І.В. Кононенко

9. Компоненти методології ціннісно та стейкхолдер-орієнтованого управління

проектами та програмами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н., проф. І. В. Чумаченко, к.т.н., доц, Ю.Ю.Гусєва

Секція 1: “ Глобальні тренди у розвитку управління проєктами в умовах пандемії COVID-19

Модератори: д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , д.т.н., проф. І.В. Чумаченко

Субота, 15 травня, 13:30-15.30

Сесія ZOOM

1. Стратегія вибору моделі забезпечення освітнього процесу в умовах COVID 19

Філіал МИПК и ПК Білоруського Національного технічного університету,

к.т.н, проф. Д.В. Лукьянов

2. Планування змісту та часу виконання робіт у гібридних проєктах із використанням штучних нейронних мереж

Львівський національний аграрний університет, д.т.н., проф. А.М. Тригуба,

к.с-г.н. І.Л. Тригуба

3. Світові тренди в сфері наукових дослідженнь галузі проєктного менеджменту

Одеський національний політехнічний університет, д.т.н., проф. В.Д. Гогунський

4. Особливості впровадження організаційних структур проекту ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельних підприємств в умовах пандемії

Київський національний університет будівництва і архітектури, А.В.Пузійчук

5. Управління проектами цифрової трансформації: тренди та виклики для України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління, д.т.н., проф. В.М. Молоканова

6. Гендерна візія управління освітніми проєктами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, д.філос.н., проф. Г.Г. Фесенко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, д.т.н., проф. Т.Г Фесенко

7. Case based reasoning methods implementation for successful knowledge in multinational project

Київський національний університет будівництва і архітектури,

к.т.н. О.М. Шаровара

8. Планування змісту та часу виконання робіт у гібридних проєктах із використанням штучних нейронних мереж

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Н.Я. Коваль,

І.В. Кондисюк

9. Принципи переходу до циркулярної економіки

Київський національний університет будівництва і архітектури,

д.т.н., доц. Ачкасов І.А, д.т.н., доц. Козир Б.Ю.,к.т.н., доцент Трач Р.В.,

д.т.н.,проф. Н.С. Бушуєва,

10.Value-oriented Strategic Management in Agile Transformation

Київський національний університет будівництва і архітектури,

д.т.н., доц.. Д.А. Бушуєв, к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва

11. Фінанси проєктів у  POST-COVID 19

Freelance Project and Contract Management Consultant, к.е.н. Г.А. Литвинченко

12. Алгоритм интеграции программных систем и продуктов GOVERNMENT PROJECT

Київський національний університет будівництва і архітектури, І.П. Засуха

Секція 2: “Управління проєктами Agile трансформації суспільства в умовах пандемії COVID-19 ”

Модератори: д.т.н., проф. Кононенко І.В., д.т.н., проф. Рач В.А.

Субота, 15 травня, 15:45-16.30

Сесія ZOOM

1. Відкритий мікрофон

Секція 3: " Цифрова трансформація управління науково-навчальними проєктами в умовах пандемії COVID-19. Проблеми та виклики

Модератор: д.т.н., проф. Бушуєв С. Д.

Субота, 15 травня, 16:45-17.15

Сесія ZOOM

1. Відкритий мікрофон

П’ятниця, 15 травня, 17:15-18.00

Сесія ZOOM

Дискусія та відкритий мікрофон

Керівник – д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.

1.Загальна дискусія “Розвиток наукових досліджень з управління проєктами в умовах пандемії COVID-19”

2. Заключне слово Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв 

 

 

 

 

Завантажити інформаційний лист
Завантажити анкету реєстрації