Главная Участники конференции
Печать E-mail

Пленарне засідання

П’ятниця, 13 травня, 10:00

Ауд.466

1.Вступне слово
Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури,д.е.н., проф.  П. М. Куліков
2. Розвиток управління проектами в умовах кризи
Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв
3. Modern project management – moving individuals, organisations and societies forward
International Project Management Association, President , Germany,Reinhard Wagner
4. Project and Program Management for Unity, Solidarity and Innovation of Ukraine
Токійський університет KEIO, Японія, проф. Танака Хіроши
5.Управління ІКТ проектами в складно-інтегрованому середовищі: на прикладі електронного уряду
Президент AzPMA, Баку, Азербайджан, д.т.н., проф. І.А.Бабаєв, 
6.New direction in Project Management
Gazi University, Turkey,Dr., Prof. Elmas Cetin
7. Узагальнений  звід знань з управління проектами
Національний технічний  університет "Харківський політехнічний інститут",
завідувач кафедри стратегічного управління, д.т.н., проф. І.В. Кононенко,Агаи Ахмад
8. Спосіб мислення як відмітна характеристика управління проектами «на полі менеджменту»
Навчально-науковий комплекс «Альянс наукових партнерів«ВНУ-КРОК-УКРНЕТ» »,д.т.н., проф. В.А. Рач
9. Модифікований метод ковзної середньої в задачах короткострокового прогнозування техніко-економічних показників наукомістких підприємств
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,д.т.н., проф. С.К.Чернов

 

Субота, 14 травня, 14:00

Ауд. 466


1.Дискусія. Круглий стіл. Розвиток системи підготовки магістрів та докторів філософії з Управління проектами.
Модератори  д.т.н., проф. І.В. Кононенко,  д.т.н., проф. І.В. Чумаченко
2. Заключне слово
Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв

Секція 1: " : «Методології управління проектами в умовах глобальних ризиків і викликів» 
Керівник – д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.
П’ятниця, 13 травня, 15:00
Ауд. 466

1. Розвиток компетентності проектних менеджерів від ICB 3 до ICB 4
Київський національний університет будівництва і архітектури,д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв,д.т.н., проф. Н.С. Бушуєва 
2. Загрози, ризики і виклики в контексті розробки нових стандартів IPMA і методологій їх використання
Dr. Artur Kirchmaer – Unternehmensberatung, Germany Artur Kirchmaer
3.Technology Agency of the Czech Republic - Competence Centre: Program Supporting Decision–Making in Waste Management
Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno, Czech Republic, Master of Business Administration, Ivan Otevrel
4. Проект створення nearshore Service Desk-a.
IPMA Latvia, board member, Latvia,Riga,Executive MBA, Mg.oec Vladimirs Ivanovs
5. Система управління проектами в компанії SIEMENS
ДП "Сіменс Україна",А.А. Мазур
6. To increase the company's efficiency by adapting in IPMA OCB project management platform.
SIA "Empower",Latvija, PMP, Bērze Guntis
7. Signs of clustering documents in the system determining the fuzzy matches in the content of electronic documents
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,д.т.н., проф. А.О.Білощицький,
Київський національний університет будівництва і архітектури,к.т.н., доц. С.В.Білощицька, к.т.н., доц. О.Ю. Кучанський
8. Креативно-рефлексивна методологія управління проектами в умовах кризи

Дніпропетровська обласна рада, МВА, Д.Г. Безуглий
9 Загрози, ризики і виклики при реалізації проекту демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", Чорнобильська АЕС.
ДСП "Чорнобильська АЕС", Група управління проектом перетворення об'єкта "Укриття", к.т.н. В.В. Медінцов
10 Визначення результативності надання освітніх послуг за міжнародними стандартами
Київський національний університет будівництва і архітектури,
д.т.н., проф. С.В. Цюцюра,, Київський національний торговельно-економічний університет,  д.т.н., проф. Криворучко О. В., 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Цюцюра Г.О.
11. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів
Київський національний університет будівництва і архітектурик.т.н., доц. М.І. Цюцюра,
12. Експертні методи і методики як інструменти для управління рухомим контекстом проектів та програм при реалізації реформ
Київський національний університет будівництва і архітектури, к.т.н.,доц. О В. Веренич
13. Фінансова стійкість проекту в аспекті управління проектами
Київський національний університет будівництва і архітектури, к.е.н. Г. А. Литвинченко
14. Імунні механізми програм розвитку організацій
Київський національний університет будівництва і архітектурик.т.н., доц. Д.А. Бушуєв
15. Міграція цінностей і вигод в управлінні програмами
Київський національний університет будівництва і архітектури, к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва
16. Модель взаємодії операційної і проектної підсистем управління проектно-орієнтованими організаціями
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.т.н., доц. О. Г. Тімінський
17.Використання методу моніторингу вимог стейкхолдерів для контролю виконання проекту
Харківський національний університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н., проф. І.В. Чумаченко, к.т.н., доц. Ю.Ю.Гусева 18.Концептуальна модель системи пожежогасіння сільських населених пунктів
Львівський державний  університет безпеки життєдіяльності, к.т.нР.Т. Ратушний 
19.Ментальний простір та креативні шаблони як інтегруючі фактори успіху впровадження реформ
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ", к.т.н. Ю.С. Виходець
20. Структурно-параметричний синтез систем управління проектами,
Київський національний університет будівництва і архітектури, к.т.н., М.С. Дорош
21. Безпекологічні засади проектного менеджменту в складних організаційно-технічних системах
Львівський державний  університет безпеки життєдіяльності, д.т.н., доц. О.Б. Зачко
22.Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління,д.т.н., проф. В.М. Молоканова
23. Дослідження поведінки малих груп на когнітивних картах довіри
Київський національний університет будівництва і архітектури, М.В.Лазарєва
24. Особливості управління змінами в екологічних проекетах
Національний транспортний університет, д.т.н., В. А. Хрутьба,
25. Основні положення стандарту з оцінки кращого проекту. (Project Excellence Baseline)
Київський національний університет будівництва і архітектури, О.М.Шаровара 
26. Competence-based development for sustainable life-long learning in Project Management
FH Dortmund - University of Applied Sciences and Arts/ Kyiv National University for Construction and Architecture, Olga Mikhieieva
27. Проектно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю
Одеський національний морський університет, к.т.н.,доц. Пітерська В.М
28. Впровадження поняття «бізнес модель» в проектний підхід
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Н.Ю. Ровінська
29. Нове трактування функціонально-вартісного аналізу для застосування в управлінні проектами
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", А.А.Сапельникова
30. Особливості застосування методу освоєного обсягу за умов інфляції
Київський національний університет будівництва і архітектури, к.т.н., доц. В.В. Півень 
31. Імперативна сутність проектів охорони праці
Одеський національний політехнічний університет, А.Ю. Москалюк
32. Управління проектами та програмами диверсифікації в умовах локальних та глобальних ризиків
Сумський державний університет, І.А.Мірошнікова
33. Механізм формування соціального ефекту в соціотехнічних проектах
Одеська національна морська академія, к.т.н., доц. В.І. Чимшир
34. Аспекти розвитку комплексного інжинірингу при реалізації інвестиційних будівельних проектів
Харківський національний університет будівництва і архітектури, ІА.Сологуб
35. Основні складові управління науковими проектами
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», д.т.н., проф. О.В.Сидорчук
Сумський державний університет,  І.А.Мірошнікова
36. Ключові рішення концедента, як передумови ризиків концесійного проекту
Одеський національний морський університет, Н.С.Литвинова
37. Корпоративний портал як інструмент управління проектами СКБ "Сумського НВО"
Сумське НВО, к.т.н. А.В.Смірнов
38. Формування команди проекту на основі методу рольової диференціації
Одеський національний політехнічний університет, О.І .Шерстюк
39. Деякі аспекти системи управління взаємодією в проектних командах та організаціях
Тернопільський національний економічний університет, Ю.М. Іванишак
40. Управління знаннями в проектно-орієнтованій організації
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ",Д.О. Штейнбрехер


Секція 2: " Стратегічні програми розвитку суспільства на основі інформаційних технологій в умовах загроз і ризиків "

Керівник– д.т.н., проф. Рач В.А. д.т.н., проф. Кононенко І.В.

  Субота, 14 травня, 09:00

Ауд. 466

1. ІТ-проекти як фронт розвитку управління проектами
Східноукраїнський  національний університет імені В. Даля, д.т.н., проф.. О.М. Медведєва

2. Принцип достатності в роботі команди проекту
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної 
Академії державного управління при Президентові України к.т.н., доц. О.М. Гладка
3. Управління ризиками в умовах динамічних змін
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, к.т.н., доц. О.В. Бирюков
4. Управління портфелем проектів аутсорсингової IT-компанії на основі імітаційного моделювання
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Н.Р.Книрік
5. Стратегії впровадження інформаційних систем управління проектами
LEO Consulting, О.В. Просніцький
6. Застосування проектного підходу при взаємодії студентів, роботодавців та ВНЗ
Сумський державний університет, к.т.н. Євдокимова А.В.
7.Концепція імітаційної моделі формування проектів благоустрою житлової будови
Луганський національний аграрний університет (м. Харків),к.т.н., доц. Т.Г. Фесенко,
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Д.М. Мінаєв
8. Особливості інтегрованого управління гібридними проектами закупівель при реалізації міжнародних програм
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.т.н.,проф. В.В.Морозов
9.Методика побудови інформаційної системи управління проектами на промисловому підприємстві
Київський національний університет будівництва і архітектури, М.О. Тулупов
10. Обґрунтування структурної моделі узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів
Луцький національний технічний університет, О.М.Сіваковська
11. Застосування методології fmea при управлінні якістю і ризиками в IT-проектах
Університет економіки та права «КРОК», В.Ю.Щукін
12. Стан проектів модернізації вищої освіти України в контексті сучасних викликів та загроз
Міністерство освіти і науки України, О.І. Шаров
13. Проблеми реалізації проектів моніторингу порушення прав населення
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, С.В. Пилипенко, А.І.Пилипенко
14. Практичні аспекти здійснення моніторингу та контролю в інвестиційно-будівельних проектах
Університет економіки та права «КРОК», О.С.Шарова
15. Аналіз інструментів голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Найдьонов І.М.
16. Viability of the prevalent project quality management methods: main challenges and concerns
“KROK” University, Chidimma A. Nnaji
17. The role of information technology in controlling threats and risks in the administration and financing of business - projects and programs in developing economies
“KROK” University, Asare Joseph
18. Measuring clients cultural diversity as a part of the project stakeholders management
“KROK” University, Osakwe Ikenna
19. Правове забезпечення проекту та управління правовими проектами
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Сутковий А.М.


Секція 3: ”Молодіжна”

Керівник– к.т.н., доц. Оберемок І.І., Mg.oec Vladimirs Ivanovs

Четвер, 12 травня, 10:00

Ауд. 366

1. Управління екологічним проектом з використанням матриць нечіткого відповідності
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,Т.Г. Шилова
2.Ділова гра. Застосування гнучких методологій в управління проектами.
 IPMA Latvia, board member, Latvia,Riga,Executive MBA, Mg.oec Vladimirs Ivanovs
"Workshop: Practicing teamwork in a lean and agile way."  Creating a book is not a simple project however applying Lean thinking and Agile principles to the process might make it much more easier to manage and give you better results. During the workshop we will create a children's book in teams by using Scrum techniques. You will stay awake as workshop requires your active participation, gives ability to have fun and engage your creativity. I have done interactive workshops on conferences, Agile events, at company offices and business schools and these are always perceived very well, as there are always some people who prefer "learning by doing".