Главная Участники конференции
Печать E-mail

Пленарне засідання
П’ятниця, 19 травня, 10:00
Ауд.466
 

1.Вступне слово
Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури,
д.е.н., проф.  П. М. Куліков
2. Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами
Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ», д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв
3.Профіль доктора філософії по спеціалізації «Управління проектами і програмами»
Университет экономики и права «КРОК» д.т.н., проф. В.А. Рач
4. A method for composing the components of project management guide
Національний технічний  університет "Харківський політехнічний інститут",д.т.н., проф. І.В. Кононенко
5. Трансфромація цінності компетенцій проектного управління на завершальній фазі життєвого циклу інноваційного проекту (на прикладі проекту «Конфайнмент», Чорнобильська АЕС)
ДСП "Чорнобильська АЕС", , к.т.н. В.В. Медінцов
7­­­ Ефективність управління ризиками в інноваційній діяльності наукомісткого підприємства
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,д.т.н., проф. С.К.Чернов
8. Презентація нової версії Міжнародного стандарту "Основи індивідуальних компетенцій з управління проектами. IBC 4.0"
Київський національний університет будівництва і архітектури,д.т.н.,проф. С.Д. Бушуєв,к.т.н. Д.А.Бушуєв
9. The concept of proactive value-driven project management method
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, д.т.н.,проф.. Кошкін К.В.,к.т.н. Т.Г. Григорян 

Субота, 14 травня, 14:00
Ауд. 466
1.Дискусія. Круглий стіл
2. Заключне слово
Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв

Секція 1: " : «Розвиток компетенцій управління проектами в умовах кризи»
Керівник – д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.
П’ятниця, 19 травня, 14:00
Ауд. 466

1. Method to selection criteria for adapting company in IPMA OCB project management platform
Latvia University of Agriculture Latvija, mg.proj.mnmt. Bērze Guntis

2. Організаторські компетенції: конфлікт як об'єкт управління
Dr. Artur Kirchmaer – Unternehmensberatung, Germany Artur Kirchmaer
3. Системи рольових комунікацій в команді проектів і марковскі модел
Білоруський національний технічний університет,к.т.н., доц.. Д.В. Лук'янов
Одеський національний політехнічний університет, д.т.н., проф. В.Д.Гогунський
4. Змішаний ментальний простір як середовище для ефективного впровадження проекту або програми і розвиток компетенцій управління
Київський національний університет будівництва і архітектури,к.т.н.,доц. О В. Веренич
5. Tools for managing technology communication issues
University of Applied Sciences and Arts - FH Dortmund, Waidmann Matthias
6. Імунні реакції в управлінні проектами і програмами
Київський національний університет будівництва і архітектурик.т.н., доц. Д.А. Бушуєв
7. Розвиток систем знань управління інноваційними проектами на основі компетентнісного підходу
Київський національний університет будівництва і архітектури,к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва
8. Компліментарність параметрів адаптації організації до змін
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна,к.т.н., доц. І.О. Гордєєва
9. Гіс-технології як інструмент формування гендерного контенту міських проектів
Луганський національний аграрний університет (м. Харків),к.т.н., доц. Т.Г. Фесенко,
Харківський національний університету міського господарстваімені О.М. Бекетова, Г.Г Фесенко
10. Методи моніторингу конвергенції цінностей учасників проекту під час цого реалізації,
Київський національний університет будівництва і архітектури, к.т.н., М.С. Дорош
11. Choosing a model in the task of project team building by the criterion of fulfillment
Університет економіки та права «КРОК», Osakwe Ikenna
12. Usage of Earned Value Management in agile projects
University of Applied Sciences and Arts - FH Dortmund, B.Sc Thomas Strücker
13. Моделювання стратегій збалансованого портфеля розвитку металургійного підприємства
Національна Металургійна академія України д.т.н.,проф . В.О. Петренко,М.М. Мазов
14. Pозвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів у кризових умовах
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління,д.т.н., проф. В.М. Молоканова
15. What marketers can learn from project managers
University of Applied Sciences and Arts - FH Dortmund, Terenteva Ekaterina
16. Entropy management of innovative development of project-oriented organizations
Одеський національний морський університет, к.т.н.,доц. В.М. Пітерська
17.Концептуальна модель системи пожежогасіння сільських населених пунктів
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Н.О. Борулько
18. Формування інтегрованої компетентності керівника та членів команди екологічного проекту
Національний транспортний університет, Н.М. Горідько
19. Конвергентне управління знаннями в мультинаціональних проектах
Київський національний університет будівництва і архітектури, О.М.Шаровара 
20. Competences in intercultural projectsfh
Dortmund - University of Applied Sciences and Arts, Olga Mikhieieva
21. Підходи до побудови життєвого циклу розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу
Національний університет кораблебудування ім.адм Макарова, Т.О. Науменко
22. Ідентифікація компетенцій учасників команди проекту за допомогою методи ранжування
Одеський національний політехнічний університет,О.І. Шерстюк
23. Застосування проектного підходу для підвищення компетентності з питань безпеки праці
Національний транспортний університет, Р.С. Лисак
24. Структурно-логнічий підхід при управлінні системою менеджменту якості освіти у ВНЗ
Київський національний університет будівництва і архітектури, 
к.т.н.,доц. М.І. Цюцюра,д.т.н., проф. С.В. Цюцюра,Київський національний торговельно-економічний університет,  д.т.н., проф. Криворучко О. В.,
Київський національний університет будівництва і архітектури, Цюцюра Г.О.,

25. Поняття цінності в соціотехнічних системах та їх перехідих процесах
Одеська національна морська академія, к.т.н., доц. В.І. Чимшир
26. Методологічні особливості управління програмами розвитку технологічно інтегрованих систем виробництва молочної продукції
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», д.т.н., проф. О.В.Сидорчук
27. Управління проектами апк в умовах кризи
Львівський національний аграрний університет, к.т.н. В.О Тимочко.
28. Складові методології проектно-орієнтованого управління регіональними структурами
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,к.т.н., І.А. Осауленко
29. Наукове підгрунтя ефективної роботи Call-центрів високотехнологічних компаній
Київський національний університет будівництва і архітектури, к.т.н., доц. О.Б.Лисицін, Б.О.Лисицін
30. Впровадження інструментів управління знаннями в проектах ядерної галузі
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ",Д.О. Штейнбрехер
31. Специфіка ролей в життєздатних проектних командах чи організаціях та управління ними
Тернопільський національний економічний університет, Ю.М. Іванишак
32. Віртуальний офіс управління будівельною логістикою
Запорізький національний технічний університет, Ивко А.В.

 

Секція 2: " Стратегічні програми розвитку компетенцій управління проектами в вищих навчальних закладах "

Керівник – д.т.н., проф. Рач В.А. д.т.н., проф. Кононенко І.В.
  Субота, 14 травня, 09:00
Ауд. 466

1. Стратегія і проекти – інструменти інвестиційного та інфраструктурного розвитку громади
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної

Академії державного управління при Президентові України к.т.н., доц. О.М. Гладка
2. Стратегічний розвиток проектного середовища в вищих технічних навчальних закладах
НТТУ "КПІ", к.т.н. Л.А. Люшенко 
3. Модель самоактуалізації наукових кадрів вищої кваліфікації в області управління екологічними проектами
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Т.Г.Щербакова
4. The project of creating a consulting and preparation center of international postgraduate grant programs for students
Київський національний університет будівництва і архітектури, А.Г.Бадасян
5. Розвиток компетенцій з управління ІТ-проектами на основі системи електронного навчання
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.т.н.,В.В.Морозов
6. Інформаційна технологія стратегічного управління проектного офісу
Харківський національний університету міського господарстваімені О.М. Бекетова, к.т.н.,доц.. Кадикова І.М.

 

Секція 3: " Розвиток глобальних стандартів в управлінні проектами "
Керівник– д.т.н., проф. Чумаченко І.В
  Субота, 14 травня, 10:45
Ауд. 466

1. Методологія управління проектами як інструмент успіху реформ в Україні
Національний університет водного господарства та природокористування,
 д.т.н., проф. Л.Ф.Кожушко

2. Використання метрик для аналізу іт проектів«Університет економіки та права «КРОК», В.В.Остахов
3. Features of the application Agile & Scrum methodologies in media monitoring
Київський національний університет будівництва і архітектури,М.В. Яворський

 

Секція 4: ”Молодіжна”
Керівник– к.т.н., доц. Оберемок І.І.
Четвер, 18 травня, 10:00
Ауд. 127

1. Мультиагентна система плануванням ІТ проекту
Тернопільський національний економічний університет О.В. Дунець
2. Управління проектами комунальної теплоенергетики в гармонії з навколишнім середовищем
Спеціалізоване виробниче приватне підприємство "Факел", И.В.Ткаченко
3.Ділова гра. Застосування гнучких методологій в управління проектами.
"Workshop: Practicing teamwork in a lean and agile way."  Creating a book is not a simple project however applying Lean thinking and Agile principles to the process might make it much more easier to manage and give you better results. During the workshop we will create a children's book in teams by using Scrum techniques. You will stay awake as workshop requires your active participation, gives ability to have fun and engage your creativity. I have done interactive workshops on conferences, Agile events, at company offices and business schools and these are always perceived very well, as there are always some people who prefer "learning by doing".