Печать

  

 Пленарне засідання

 

 

П’ятниця, 15 травня, 10:00-11.30

 Сесія ZOOM

 

1. Вступне слово

Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури,

д.е.н., проф. П. М. Куліков

2. Інфодемія в управлінні проєктами під час пандемії

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв

3. Cross-border projects for international project management education

Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Germany, Dr. Sc., prof. Carsten Wolff

4. Ukrainian-German Initiative for joined Teaching Content Development

Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Germany, Dr. Sc., prof.  Stephan Recker 

5.Value proposition, the key for project development in the Digital Transformation era”

Kiev National University of construction and Architecture, Honor professor,

Dr. Sc., prof.  Hiroshi Тanaka

 

П’ятниця, 15 травня, 11:45-13.00

Сесія ZOOM

6. Конфігураційний підхід в методології управління проєкатми , портфелями та програмами

Наукова школа “Управління інноваційним розвитком соціально-економіних систем в епоху економіки знаннь”  («VARIORUM») д.т.н., проф. В.А. Рач,

д.т.н.,проф. О.М. Медведєва

7. Саn Artificial Intelligence Replace Project Managers?

Gazi University, Faculty of Technology, Electrical-Electronics Department, Tashkent Building, Teknikokullar, Ankara, Turkey. Prof. Dr. Cetin Elmas, Cahit Babayev

8.Інтуітивне управління проєктами в динамічно-змінюючомуся середовищі емоційного інтелекту

 Азербайджанская Ассоциация Управление Проектами,

д.т.н., проф. И. А. Бабаєв, REACH Initiative, Дж. И. Бабаєв

9. «Цифрові» компетенції у моделі компетенцій проєктних менеджерів

МИПК и ПК Білоруський Національний технічний  університет,

к.т.н, проф. Д.В. Лукьянов

 

П’ятниця, 15 травня, 13:30-14.30

 Сесія ZOOM

 

10. Вибір підходу для управління портфелем проєктів та рівня зрілості організації

Національний технічний  університет "Харківський політехнічний інститут",

д.т.н., проф. І.В. Кононенко

11правління інвестиційними проектами в будівництві в республіці Білорусь, інституціональний розвиток та перспективи впровадження 

Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, Ірина Колеснікова

12. Рroject management in terms of digitalization of higher education

Science and Innovation Astana IT University, Kazakhstan, Dr. Sc., prof.  A.А. Biloshchytskyi

 

 

 

 

Секція 1: “ Глобальні тренди у розвитку управління проектами дігіталізації

Модератори: д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв , д.т.н., проф. І.В. Чумаченко 

 

П’ятниця, 15  травня, 14:45-16.00

Сесія ZOOM

1. Ідентифікація стейкхолдерів інклюзивних проектів та програм

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н., проф. І. В. Чумаченко, к.т.н., доц. І. М. Кадикова

2.Управління проектами цифрової трансформаціїї у сфері освіти

Національна металургійна академія України. Л.Д.Макарова,

д.т.н, проф. В.О.Петренко, к.т.н., доц. І.Є.Мироненко

3. Використання алгоритмів моделювання в управлінні проектами

Одеський національний політехнічний університет, д.т.н., проф. В.Д. Гогунський

4. Задача оптимізації бізнес-процесів в проекті реінжинірингу будівельної компанії

з використанням іт-інструментів

Київський національний університет будівництва і архітектури, А.В.Пузійчук

5. Управління проектами трансформації в умовах сучасного цифрового середовища

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління, д.т.н., проф. В.М. Молоканова

6. Вплив культурної складової в мультинаціональних проектах

Київський національний університет будівництва і архітектури, О.М. Шаровара

7. Digital context ефективності вартісного контролю в управлінні проектами

Freelance Project and Contract Management Consultant,к.е.н. Г.А. Литвинченко

8. Особливості планування витрат на енергоресурси при реалізації проектів енергозбереження на металургійних підприємствах

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» ,
д.т.н., проф. Є.А. Дружинін

9.Взаємодія стейкхолдерів у процесі реалізації екологічних проектів

Національний транспортний університет, Р.С. Лисак

10. Підходи до інжинірингу процесів новостворюваних підрозділів високотехнологічних компаній

Київський національний університет будівництва і архітектури,
 к.т.н., доц. О.Б. Лисицін, Б.О. Лисицін

11. Аgile leadership of complementary projects management

Київський національний університет будівництва і архітектури,

д.т.н.,проф. Н.С. Бушуєва, к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва

12.Сompetencies dinamic of infrustructure projects and program

Київський національний університет будівництва і архітектури,

 к.т.н., доц.. Д.А. Бушуєв

 

Секція 2: Управління проектами Agile трансформації суспільства

Модератори: д.т.н., проф. Кононенко І.В., д.т.н., проф. Рач В.А.

 

П’ятниця, 15 травня, 16:15-16.45

Сесія ZOOM

1. Актуалізація узагальненого зводу знань з управління проєктами

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",

С.Ю. Луценко

2. Scalied Agile Framework

Fh dortmund, Gheisari Mohsen

 

 

 

Секція 3: " Управлінні проектами створення інформаційних технологій дігіталізації суспільства

Модератор: д.т.н., проф. Бушуєв С. Д.

П’ятниця, 15 травня, 16:45-17.45

Сесія ZOOM

 

1.      Рroject management in the conditions of society's digitalization

Fh dortmund, Мuthiah  Аbbhirami

2.      Комунікації в віртуальних командах

Компанія Архіматика, В.В. Концевий

  1. Доповіді, дискусія та відкритий мікрофон.

“Iterative Method for Development of Online Teaching Content”

 

 

 

П’ятниця, 15  травня, 17:45-18.00

Сесія ZOOM

Дискусія

 

Керівник – д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.

 

1.Загальна дискусія “Розвиток наукових досліджень з управління проектами дігіталізації суспільства в рамках глобальних трендів”

2. Заключне слово

Генеральний директор Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»,

д.т.н., проф. С.Д. Бушуєв