Про конференцiю Печать

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

XХ Міжнародної науково-практичної

конференції "Управління проєктами у розвитку суспільства". Тема конференції: «Управління проєктами поствоєнної розбудови України»

та у ІV Міжнародному Воркшопі

«Управління ІТ проєктами (ITPM 2023),

які відбудуться

12 та 19 травня 2023 року в

Київському національному університеті

будівництва і архітектури,

електронна платформа Zoom

Організатори:

Київський національний університет

будівництва і архітектури

Українська асоціація управління проєктами «Укрнет»

Академія управління проєктами

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

- д.е.н., проф., Куліков П.М. - Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) - Голова оргкомітету;
- д.т.н., проф., Бушуєв С.Д. - президент Української асоціації управління проєктами (УАУП), завідувач кафедри «Управління проєктами» Київського національного університету будівництва і архітектури;

- д.т.н., проф., Кода Еугеніуш директор Інституту цивільної інженерії Варшавського університету природничих наук, Варшава, Польща

-д.т.н., проф., Пасічник В.В. - професор кафедри «Інформаційні системи та мережі» Національного університету „Львівська політехніка”
- к.т.н., с.н.с.,
Ковальчук А.Ю. - проректор з наукової роботи та іноваційного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури;

- д.н.с.к., проф., Кунанець Н. Е, - професор кафедри «Інформаційні системи та мережі» Національного університету „Львівська політехніка”
- д.т.н., проф.,
Биков В.Ю. - директор інституту
Інформаційних технологій і засобів навчання;
-доктор наук, проф.
Танака Х. - професор Токійського університету розвитку технологій (м Токіо);
- д.т.н., проф. ,
Бабаєв І.А. - президент Азербайджанської асоціації управління проєктами (м .Баку);
- д.т.н., проф.
Бушуєва Н.С. – професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;

- д.т.н., проф. Кононенко І.В. – професор кафедри «Стратегічного управління» НТУ Харківського політехнічного інституту;

- д.т.н., проф. Рач В.А. Наукова школа “Управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем в епоху економіки знань”

- д.т.н., проф. Чумаченко І.В. завідувач кафедри
«Управління проєктами в міському господарстві і будівництві» Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова

- др. Phd, доцент, Мацюк О. В. доцент кафедри комп’ю-терних наук Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень в галузі управління проєктами, визначення перспективних напрямів застосування методології управління проєктами в практичній діяльності в умовах поствоєнної розбудови та відновлення України, обмін науковою інформацією і практичними досягненнями в цій галузі, встановлення більш тісних відносин між навчальними закладами, науковими установами та підприємствами, залучення молоді до наукового дослідження.


Програма конференції

12 травня (п'ятниця )

Реєстрація учасників 9.00-10.00 Zoom

12 травня (п'ятниця)

10.00-13.00

Пленарне засідання

12 травня (п'ятниця)

13.00- 14.30

Секція 1: «Глобальні тренди у розвитку методології управління проектами »
Модератори: Бушуєв С.Д., Чумаченко І.В.

В секції будуть розглянуті питання дослідження трендів в розвитку економіки і систем знань в управлінні проєктами, створення та розвиток компетентнісного підходу в управлінні проєктами, програмами та портфелями проєктів в умовах глобальної кризи. Моделювання та пошук стратегій.

12 травня (п'ятниця)

14.45-16.00

Секція 2 Круглий стіл «Післявоєнна відбудова України»

Модератори: Бондар О.А., Бушуєв С.Д.

В секції будуть розглядатися питання управління проєктами, програмами та портфелями проєктів розвитку організацій на основі Agile трансформації в умовах глобальних зовнішніх та внутрішніх загроз, підвищення ризиків в умовах глобальної кризи. Проблеми та виклики.

12 травня (п'ятниця)

16.15-17.30

Секція 3. «Дигіталізація суспільства як драйвер інноваційного розвитку»

Модератори: Рач В.А., Бушуєв С. Д.

В секції будуть розглядатися питання дослідження підходів та впливів на впровадження науково-навчальних проєктів в умовах глобальної кризи: організація та проведення конференцій, впровадження проєктів, організація навчальних процесів. Особлива увага буде приділятися впровадженню міжнародних проєктів, що реалізовуються в рамках DAAD та ERASMUS+.

17.45- 18.00

Загальна дискусія «Розвиток наукових досліджень з управління проєктами в умовах поствоєнної розбудови та відновлення України»

Закриття конференції

19 травня (п'ятниця) 10.00

ІV Міжнародний Воркшоп «Управління ІТ проектами (ITPM 2023)

Воркшоп відображає сучасні проблеми в галузі управління ІТ портфелями, програмами, проектами з публікацією у Scopus. Під час роботи Воркшопу розглядатимуться як теоретичні напрацювання, так і застосування їх на практиці. Детальна інформація та завантаження матеріалів за посиланнями https://iil.sggw.edu.pl/iv-international-workshop-it-project-management-itpm-2023-may-19-2023/

За участь у конференції пропонується

реєстраційний внесок в розмірі 100 гривень

За участь у Воркшопі пропонується

реєстраційний внесок в розмірі 200 гривень

Важливі дати конференції :
Подання матеріалів та заявок - 05.05.2023

Підтвердження участі та оплата - 13.05.2023

Початок конференції — 12.05.2023

Важливі дати воркшопу:

Крайній термін прийому документів - 15.03.2023

Повідомлення про прийняття Організаційним комітетом. - 15.04.2023

Крайній термін отримання документів із змінами - 25.04.2023

Проведення Воркшопу -19.05.2023


Реквізити для сплати внеску:

Розрахунковий рахунок Конференції:

р/р UA19 305299 00000 26000046805466 в ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Одержувач: ТОВ Українська асоціація управління проектами «УКРНЕТ»

Код ЄДРПОУ 21514950

Обов'язково вказати: "Призначення платежу: консультаційні послуги з питань управління проєктами згідно інформаційного повідомлення" і вказати платника (П.І.Б.)


Контакти оргкомітету організаторів
Офіс Української Асоціації Управління

Проєктами «УКРНЕТ»:

03150, м. Київ, вул. Червонопільска 2 Г, оф. 375

Тел. +380 93 244 24 57, +380 50 460 38 39.324 57. 4 57.

Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Сайти конференції: www.pmkiev.com.ua/

або www.upma.kiev.ua


Київський національний
університет будівництва і архітектури

Українська асоціація управління проектами «УКРНЕТ»


Академія управління
проектами

Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century (619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), financed by ERASMUS+ program

Virtual Master Cooperation Data Science, financed by DAAD

Публікації тез конференції

 • Тези, отримані організаційним комітетом, будуть опубліковані в електронному вигляді до початку конференції (обсягом 4 стор.).

 • Тези, що подаються до розгляду програмним комітетом, повинні повністю відповідати встановленим вимогам до ОФОРМЛЕННЯ, в іншому випадку тези прийматись не будуть.

 • Тези повинні бути підготовлені в редакторі Microsoft Word.

 • Текст розташований на аркушах формату А4. Всі поля - 2 см. Міжрядковий інтервал - 1,5.
  Шрифт - Times New Roman, розмір - 14.

 • Формули в документах необхідно створювати за допомогою Microsoft Equation (12 розмір шрифту).

 • Інформацію подають у такій послідовності: УДК (ліворуч), прізвище та ініціали авторів (ліворуч), повна назва організації (ліворуч), назва матеріалу (по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом), основний текст матеріалу, список літератури.

 • Список літератури повинен мати не більше
  чотирьох джерел.

 • Текст повинен бути відредагований, тому що всі матеріали будуть опубліковані в авторському варіанті.

 • Кількість малюнків - повинно бути не більше 2-х, максимальна висота - 100 мм, малюнки також мають бути підготовлені в редакторі Microsoft Word

 • Обсяг - 4 сторінки.

 • Кількість співавторів - не більш чотирьох.


Після 05 травня 2023 року тези доповідей
не приймаються!!!

Робочі мови конференції-

українська, англійська

ЗАЯВКА

на участь у ХХ-й Міжнародній

науково-практичній конференції

"Управління проектами у розвитку
суспільства"

Прізвище


Ім'я


По батькові


Науковий ступінь


Місце роботи


Кафедра


Посада


Ел. адреса для відправки тез


Контактний

E-mail


Контактний телефон


Тип оплати

безготівковий

секції, в якій планується виступ

Секція 1:

Секція 2 Круглий стіл

Секція 3.

Тема тезБудете доповідати на конференції

Так

Ні


ЗАЯВКА та детальна інформація щодо

ІV Міжнародного Воркшопу «Управління ІТ проектами ( ITPM 2023) розташовано за посиланням: https://iil.sggw.edu.pl/iv-international-workshop-it-project-management-itpm-2023-may-19-2023/

 

https://easychair.org/conferences/?conf=itpm2023