Печать

 

Голава Оргкомітету:

Президент Українськой Асоціації Управління Проектами «УКРНЕТ», Завідувач кафедрою «Управління проектами», КНУБА

д.т.н., професор Бушуєв С.Д.

КиївПрезидент Азербайджанської Асоціації Управління Проектами «AZPMA»

д.т.н, професор  Бабаєв І.А.

Азербайджан, Баку

 

Президент Казахстанської Асоціації Управління Проектами " КАУП"

д.е.н., професор Хусаінова М.Х. 

 Казахстан, Астана

 

Голова РМО компанія ГіГаКлауд 

д.т.н., Лук'янов Д. В.

Київ

 


Директор Академії управління проектами

д.т.н., професор Бушуєва Н.С.

КиївПрофесор кафедри «Стратегічного  управління» НТУ Харьківського політехнічного інститууа

д.т.н., професор Кононенко І.В. 

 Харків 

Завідувач кафедрою "Управління проектам в  міському господарстві та будівництві"  Харківського національного університету міського господарства

ім. А.Н. Бекетова

д.т.н., професор Чумаченко І.В.  

Харків 


Керівник  органу сертифікації "УКРНЕТ/Серт" к.т.н., доцент  Бушуєва В.Б.

Київ


 

Спеціаліст органу сертифікації УКРНЕТ/Серт.д.т.н., професор  Бушуєв Д.А.

Київ