Вимоги до тез Печать

Вимоги до оформлення тез!!!

 • Публікації тез конференції

  • Тези, отримані організаційним комітетом, будуть опубліковані в електронному вигляді до початку конференції (обсягом 4 стор.).

  • Тези, що подаються до розгляду програмним комітетом, повинні повністю відповідати встановленим вимогам до ОФОРМЛЕННЯ, в іншому випадку тези прийматись не будуть.

  • Тези повинні бути підготовлені в редакторі Microsoft Word.

  • Текст розташований на аркушах формату А4. Всі поля - 2 см. Міжрядковий інтервал - 1,5.
   Шрифт - Times New Roman, розмір - 14.

  • Формули в документах необхідно створювати за допомогою Microsoft Equation (12 розмір шрифту).

  • Інформацію подають у такій послідовності: УДК (ліворуч), прізвище та ініціали авторів (ліворуч), повна назва організації (ліворуч), назва матеріалу (по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом), основний текст матеріалу, список літератури.

  • Список літератури повинен мати не більше
   чотирьох джерел.

  • Текст повинен бути відредагований, тому що всі матеріали будуть опубліковані в авторському варіанті.

  • Кількість малюнків - повинно бути не більше 2-х, максимальна висота - 100 мм, малюнки також мають бути підготовлені в редакторі Microsoft Word

  • Обсяг - 4 сторінки.

  • Кількість співавторів - не більш чотирьох.


  Після 15 травня 2024 року тези доповідей
  не приймаються!!!

  Робочі мови конференції-

  українська, англійська


Кількість співавторів – не більше п'ятиМатеріали (текст тез) надсилати на електронну пошту Оргкомітету  до 15 травня 2024 року.

У разі недотримання зазначених вимог матеріали не приймаються до розгляду.

Доступні технічні засоби: дошка, проектор мультимедіа, ноутбук.

Для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно заповнити заявку на участь та сплатити реєстраційний внесок за безготівковим розрахунком.

 

Завантажити інформаційний лист
Завантажити анкету реєстрації