Ключові доповідачі Печать
 Сергій Бушуєв, Україна, Київ, Президент Української Асоціації управління проектами УКРНЕТ
 Четін Елмас, Турція, Анкара, Президент Турецької Асоціації управління проектами.
 Hiroshi Tanaka, Японія, Почесний професор,  Київський національний університет будівництва і архітектури 
 

Ігбал Бабаев, Азербайджан, Баку, Президент Азербайджанськїй Асоціації управління проектами  AzPMA.

Андрій Білощицький , Казахстан, Астана, Astana IT University.

  
  Ігорь Кононенко, Україна, Харків, НТУ "ХПІ", професор кафедри стратегчного управління
 

 Ігорь Чумаченко, Україна, Харків, ХНУХ ім. А.Н. Бекетова, завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві